0
Zwementie is een maatschappelijk initiatief, een participatieproject waarin jongeren/studenten (HBO en MBO) zwemmen met ouderen met dementie. De ouderen met dementie wonen nog thuis of verblijven inmiddels in een van de Haagse zorginstellingen.

Het project sluit aan bij het politiek en maatschappelijk streven waarbij, door middel van co-creatie en innovatieve verbindingen, een groter maatschappelijk nut wordt nagestreefd. Daarnaast werd in 2015 duidelijk hoezeer het project aansluit bij het actuele beleid van Staatssecretaris van Rijn, die in dat jaar opriep om meer jongeren te gaan betrekken bij de zorg voor mensen met dementie. Zoals wij het zien is Zwementie namelijk niet alleen heilzaam voor de deelnemende ouderen, maar bovenal ook leerzaam voor de studenten. Zij worden door Zwementie in de gelegenheid gesteld om het gedrag van ouderen met een dementieel beeld te ervaren in een volledig andere context dan de geplande onderwijssituatie. Het project biedt daarnaast mantelzorgers een plezierige activiteit om met hun naaste met dementie te ondernemen en verschaft deelnemende zorginstellingen een zinvol activiteitenprogramma.

Bekijk hier onze promotiefilms:
Zwementie basisfilm
Omroep Max bezoekt Zwementie
Den Haag FM 19 december 2016
TV WEST 25 januari 2017; Nog lang niet versleten

‘Het lijkt wel alsof ik meer zelfvertrouwen heb gekregen’

aldus een van de deelnemers na afloop van de eerste Zwementie. Deze reactie onderstreept de gedachte dat bewegen goed is voor mensen met dementie. Het heeft positieve effecten op de stemming en omdat ouderen vaak slecht ter been zijn, is zwemmen een goede manier om toch te bewegen.

Wordt donateur van dit mooie project.
Geef gratis!
Zwementie is door de belastingdienst erkend als ANBI instelling, waardoor giften aan onze Stichting aftrekbaar zijn van de belasting. Wij vertrekken u daarvoor graag de nodige gegevens. Donaties kunnen te aller tijde worden gestort op rekening NL47 TRIO 0197 8918 02 van Stichting Zwementie.
ANBI_zk_zwart


Doelen van Zwementie.

Zwementie sluit aan bij het politiek/maatschappelijke streven om,  door middel van samenwerking en het verbinden van belangen, een groter maatschappelijk nut na te streven. Het project combineert daarin de volgende ambities:

 • Ouderen met een gediagnosticeerd dementieel beeld gaan (begeleid) zwemmen.

  Bewegen is goed voor mensen en zeker ook voor ouderen met een dementieel beeld. Dit wordt diepgaander onderbouwd door Prof. Dr. E.J.A. Scherder van de VU (lees artikel).  Door dit project worden ouderen met een dementieel beeld in de gelegenheid gesteld om te zwemmen. 
 • Studenten/jongeren uit sociale en sportieve beroepsopleidingen worden in de gelegenheid gesteld om het gedrag van ouderen met een dementieel beeld te observeren in een volledig andere context dan de geplande onderwijssituatie.

  MBO/ HBO studenten doorlopen een onderwijsprogramma dat er vooral op gericht is om ouderen met een dementieel beeld te ondersteunen  in een reguliere hulpverleningssituatie (thuis, instelling ed.) Door het project Zwementie worden deze studenten in de gelegenheid gesteld om het gedrag van dementerenden in een volledig andere context te observeren en het handelen daarop aan te passen. Dit is een verrijking van het onderwijsprogramma.
 • Aan thuiswonende ouderen en de deelnemende zorginstellingen wordt een zinvol activiteitenprogramma geboden, zonder dat daar onevenredige (personeels)inspanningen tegenover staan.

   Onder bedreiging van kortingen op het budget, leggen Zorgkantoren aan zorgaanbieders een plicht op om bewegingsactiviteiten te programmeren in de instelling. Niet zelden staat dit op gespannen voet met de beschikbaarheid van medewerkers in de thuiszorg of de verpleeginstellingen. Door gerichte inzet van jongeren/studenten wordt een innovatief programmaonderdeel geboden dat van invloed is op de kwaliteit van dienstverlening zonder dat zij daarvoor grote personele inspanningen hoeven te verrichten. De studenten nemen in samenwerking met familieleden de zorg voor het programmaonderdeel over van de zorginstellingen. 
 • Familieleden (mantelzorgers) worden in de gelegenheid gesteld om in een plezierige sfeer een activiteit met hun dementerende naaste te ondernemen.

  Het is geen eenvoudige opgave om langdurige ondersteuning te bieden en betrokkenheid te tonen bij een naaste met dementie. Gevoelens van verlies en mensontwaarding zijn er vaak de oorzaak van dat familieleden zich langzaam terugtrekken uit de relatie. Doordat het project wordt vormgegeven in een Wellness-achtige omgeving en de familieleden daarbij worden betrokken, biedt het een context/ een sfeer waarin de beide lotgenoten ontspannen kunnen verblijven en samenzijn. Familieleden worden nadrukkelijk betrokken bij het project.
 • Zwementie is een leerplaats voor studenten/ jongeren.

  Zwementie is bedacht door een kerngroep van studenten HBO-V van de Haagse Hogeschool. Zij besturen nog het hart van het project en oefenen daarmee (onder begeleiding) in het vormgeven en aansturen van een maatschappelijk nuttig project. Zwementie fungeert daarmee als leerplaats voor de kerngroep van studenten/ jongeren.    
 • Door Zwementie wordt een nieuw onderzoeksdomein gecreëerd voor het Lectoraat Psychogeriatrie van de Haagse Hogeschool.

  Doordat er in dit project gericht wordt gezwommen met mensen met dementie ontstaat er een nieuw  onderzoeksdomein voor het Lectoraat Psychogeriatrie van de Haagse Hogeschool. Er kan onderzoek worden gedaan naar het gedrag en gevoelsbelevingen van dementerende ouderen in een zwembad.
 •  

  BASIS groep of PLUS groep

  Zwementie kent twee niveaus van deelname:

  BASIS groep
  De basisgroep is bedoeld voor mensen in een gevorderd stadium van dementie. Onder begeleiding van jongeren/ studenten uit de sociaal, verpleegkundige opleidingen en opleidingen op het gebied van lifestyle en bewegingsagogie, zwemmen zijn in een welnessachtige sfeer. Drijven en sfeervol genieten van het bewegen in water vormt de kern van het programma in de basisgroep. Deelnemers aan de basisgroep ontvangen ondersteuning bij het aan- en uitkleden en worden 1:1 begeleid in het zwembad.

  Deelnemers aan de basisgroep zijn verdeeld in een rode en blauwe groep. Zij zwemmen om de twee weken.

  PLUS groep
  De plusgroep is bedoeld voor mensen met (een beginnende) dementie die nog in staat zijn om een actief bewegingsprogramma in het water te volgen. Onder begeleiding van sportstudenten krijgen zij oefeningen aangeboden die de fysieke en mentale conditie stimuleren. Deelnemers aan de plusgroep zijn nog in staat om zichzelf om te kleden.

  Deelnemers aan de plusgroep zwemmen iedere week.

  Aanmelden voor de beide groepen vindt plaats via:

  aanmelden@zwementie.nl

   

   

  De organisatie

  Zwementie is een onafhankelijke stichting
  De doelstellingen van stichting Zwementie zijn erop gericht om mensen met een gediagnostiseerd dementieel beeld (begeleid) te laten zwemmen. De stichting tracht dat doel te bereiken door studenten (jongeren),  vrijwilligers en mantelzorgers actief bij het project te betrekken en te bewegen om als begeleider van de ouderen op te treden.

  Stichting Zwementie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 60821647.

  ANBI_zk_zwart  Wij zijn een officieel erkende ANBI instelling. 

  Informatie over:

  • onze beleidsdoelen
  • het bezoldigingsbeleid
  • onze financiele verantwoording

  vindt u terug in het hoofdmenu.

  De mensen achter Zwementie

  Het hart van Zwementie wordt gevormd door:
  De Kerngroep:
  Amber de Bruin
  Amy de Mooy
  Anne Hendrikse
  Arthur de Vries
  Benjamin Afoakwah
  Cheranie van Veen
  Chung Hey Kan
  Kirtie Debipersad
  Marleen van Paassen
  Megan van Huet
  Renske Kolfschoten
  Sabine van Winden
  Sofie van den Haak

  Onze Teamplayers:
  Alyssa Delfos
  Lieke van Amsterdam
  Remco Kramer
  Robbert van den Bos

  De stichting wordt bestuurd door:
  Anne Marie Bas, voorzitter
  John van den Berg, secretaris
  Liesbeth Edelbroek, penningmeester

  Peter Hop, directie

  Aan de stichting zijn ook verbonden:
  Frans Hoogeveen, lector psychogeriatrie Haagse Hogeschool, adviseur
  Peter Bakens, grondlegger en docent HBO-V, inspirator

  Comité van aanbeveling:

  erik scherder - comite van aanbeveling zwementie

  Neuropsycholoog Prof. Dr. Erik Scherder

  aardbei Cigdem Yuksel

  Ik zie haar niet verdwijnen,
  Ik zie haar tevoorschijn komen
  Adelheid Roosen


  Veel gestelde vragen

  Voor wie is zwementie geschikt?

  Zwementie is geschikt voor alle mensen, jong en oud, met een (beginnend) dementieel beeld en hun mantelzorgers of begeleiders. In principe kennen we geen uitsluitingscriteria. De wens om te zwemmen is leidend. Over complex gedrag overleggen we graag met u.

  Waar en wanneer vindt zwementie plaats?

  Er wordt maandelijks gezwommen in: Zwembad Overbosch, Vlaskamp 3 in Den Haag
  Op dit moment op de laatste vrijdag van de maand, tussen 14.00 en ± 15.00 uur.

  Wat kan ik op zo’n zwemmiddag verwachten?

  Wanneer u zich voor het eerst voor zwementie opgeeft, neemt een van de studenten/ jongeren vooraf contact met u op om enige informatie met u uit te wisselen. We willen graag iets meer weten van de achtergronden van de deelnemer en stellen u in de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen.

  Op de zwemmiddag zelf worden de ouderen (en hun mantelzorgers/ begeleiders) door de jongeren/ studenten ontvangen in de hal van het zwembad. Iedere oudere wordt gekoppeld aan een van de begeleidende studenten. Zij begeleiden de ouderen naar de kleedruimte en helpen bij het omkleden. Daarna gaan zij samen naar en in het zwembad. In het zwembad wordt de oudere een op een door de student begeleid en genieten zij van de weldaad van het water. Langs de waterkant wordt het proces gevolgd door een aantal begeleiders van Zwementie en vrijwilligers van de Haagse Reddingsbrigade. Op de achtergrond draait rustige muziek.

  Na ongeveer 45 minuten wordt er weer omgekleed en wordt er, indien gewenst, een kopje koffie gedronken in de horeca gelegenheid van het zwembad. De oudere wordt hier weer overgedragen aan zijn/ haar begeleider.

  Wie regelt het vervoer?

  Het vervoer naar en van het zwembad wordt door de zorginstelling of de mantelzorgers zelf geregeld. Zwementie heeft daar geen voorziening voor.

  Verantwoordelijkheid en verzekering?

  We gaan er vanuit dat de deelnemers – hetzij zelf, hetzij via de zorginstelling waar zij verblijven – afdoende verzekerd zijn. Voor de wettelijke aansprakelijkheid zijn de jongeren/ studenten verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de Gemeente Den Haag.

  Wat zijn de kosten?

  De kosten voor Zwementie bedragen met ingang van 1 oktober 2014 € 12,50 per deelnemer per zwemsessie. Daarin zijn de toegangskosten voor het zwembad van de deelnemer en zijn/haar begeleider inbegrepen.

  Zwemmers aanmelden

  Fijn dat u belangstelling toont voor ons project. Wilt u iemand mee laten zwemmen, dit zijn onze data in 2016/ 2017: 

  Aanmelden doet u via: aanmelden@zwementie.nl

  Vrijdag 16 september 2016                      PLUS & Blauwe BASIS groep

  Vrijdag 23  september 2016                     PLUS   

  Vrijdag 30 september 2016                     PLUS & Rode  BASIS groep

  Vrijdag 7 oktober 2016                            PLUS

  Vrijdag 14 oktober 2016                          PLUS & Blauwe BASIS groep                          

  Herfstvakantie

  Vrijdag 28 oktober 2016                         PLUS & Rode  BASIS groep

  Vrijdag 4 november 2016                       PLUS

  Vrijdag 11 november 2016                      PLUS & Blauwe BASIS groep

  Vrijdag 18 november 2016                     PLUS

  Vrijdag 25 november 2016                     PLUS & Rode  BASIS groep

  Vrijdag 2 december 2016                       PLUS

  Vrijdag 9 december 2016                       PLUS & Blauwe BASIS groep

  Vrijdag 16 december 2016                      ALLEN (Kerstplons)

   Kerstvakantie

  Vrijdag 13 januari 2017                         PLUS & Rode  BASIS groep

  Vrijdag 20  januari 2017                        PLUS

  Vrijdag 27 januari 2017                         PLUS & Blauwe BASIS groep

  Vrijdag 3 februari 2017                          PLUS

  Vrijdag 10 februari 2017                        PLUS & Rode  BASIS groep

  Vrijdag 17 februari 2017                        PLUS

  Vrijdag 24 februari 2017                        PLUS & Blauwe BASIS groep

  Voorjaarsvakantie

  Vrijdag 10 maart 2017                           PLUS

  Vrijdag 17 maart 2017                           PLUS & Rode  BASIS groep

  Vrijdag 24 maart 2017                           PLUS

  Vrijdag 31 maart 2017                           PLUS & Blauwe BASIS groep

  Vrijdag 7  april 2017                             PLUS

  Paasweekeinde (goede vrijdag)

  Vrijdag 21 april  2017                           PLUS & Rode  BASIS groep

  Vrijdag 28 april 2017                            PLUS

  Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei)

  Vrijdag 12 mei 2017                              PLUS & Blauwe BASIS groep

  Vrijdag 19 mei 2017                              PLUS

  Hemelvaartweekend

  Vrijdag 2 juni 2017                               PLUS & Rode  BASIS groep

  Vrijdag 9 juni 2017                               PLUS

  Vrijdag 16 juni 2017                              PLUS & Blauwe BASIS groep

  Vrijdag 23 Juni 2017                             PLUS

  Vrijdag 30 juni 2017                              ALLEN (eindplons)

  Zomervakantie 2017

  Aanmelden Flexpool

  Wat leuk dat je belangstelling toont voor Zwementie! Als je mee wilt zwemmen, stuur dan even een mailtje aan flexpool@zwementie.nl.

  Het is handig als je daarin even iets over je achtergrond verteld, zodat we een beetje weten hoe we je kunnen inzetten.
  Een van de leden van het kernteam neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Partners

  Zwementie wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van:

  Onze flexpool:
  De groep tweede jaar studenten van de opleiding Lifestyle, Sport en Bewegen van ROC Mondriaan

  De Haagse Reddingsbrigade

  Zwembad Overbosch 

  Lectoraat Psychogeriatrie Haagse Hogeschool

  Natalie Vinke, grafisch vormgever

  LEAS bureau voor zorgvernieuwing

  SWIMLIFE zwemmaterialen 

   It-Fits, oplossingen zonder beperkingen

  Subsidiënten

  1818
  gemeentedenhaag 
  rcoak 
  sluyterman_logo

  zonmw
   
   
   

  Contact

  Contactpersoon:
  Peter J.W.M. Hop
  Mobiel: 06 – 51294671

  Postadres:
  Stichting Zwementie
  Schansbaan 107
  2728 GB Zoetermeer
  info@zwementie.nl

  Bezoekadres:
  In overleg

  Bank: NL47 TRIO 0197 8918 02
  KvK Haaglanden: 60821647
  RSIN: 854074442

  ANBI_zk_diap